Aktsiyadorlar shartnomasi nima?

Aksiyador - bu davlat yoki xususiy korporatsiyada bir yoki bir nechta aktsiyalarga qonuniy egalik qiluvchi jismoniy shaxs yoki muassasa (shu jumladan korporatsiya). Aksiyadorlar shartnomasi, shuningdek aktsiyadorlarning shartnomasi deb ham ataladi, bu kompaniya qanday ishlashini tavsiflovchi va aksiyadorlarning huquqlari va majburiyatlarini belgilab beradigan kompaniya aktsiyadorlari o'rtasidagi kelishuvdir. Shartnomada, shuningdek, kompaniya boshqaruvi va imtiyozlari va aksiyadorlarni himoya qilish to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud.

Share