Yuridik advokat nima?

Assotsiatsiya advokati - advokat va yuridik firmaning xodimi, sherik sifatida mulk huquqiga ega emas.